Begeistring! Om engasjerte medarbeidere og inspirerende ledere

Norges første bok om begeistring!

Boken om begeistring på jobben i 16 ideelle, offentlige og private virksomheter, og hvorfor det er både lurt og lønnsomt!

Norges første bok og eBok om begeistring!

Denne salgssuksessen forteller hvordan dyktige ledere og deres medarbeidere i seksten ulike virksomheter i ideell, privat og offentlig sektor skaper begeistring og gode resultater i sine organisasjoner. Boken presenterer det første riksdekkende BegeistringsBarometeret som viser at begeistring på jobben øker kunde-/brukerlojalitet og produktivitet, og du kan teste ut begeistringsnivået på din egen arbeidsplass.

Forfatterne behandler også AMIGO: De fem forholdene som skaper begeistring på jobben hos enhver medarbeider: Anerkjennelse, Mestring, Inspirerende mål, Glede og humor og Oss: vi-følelsen.

Og selvsagt mange tips til å få mer begeistring på jobben, og en del nokså inspirerende pauseinnslag!

More Details Try Demo

4.47MB PDF Download

NOK 149.00


Question? Contact Us